Informace Mirage Granito Ceramico S.p.A k uzavření výroby

Informace pro zákazníky, partnery a spolupracovníky.

Vážení zákazníci a spolupracovníci,

V souladu s nařízením předsedy Rady ministrů Italské vlády ze dne 22. března a abychom co nejúčinněji chránili zdraví našich zaměstnanců upozorňujeme na to, že oddělení výroby Mirage a veškerá příchozí a odchozí doprava se budou zítra uzavírat, a to od čtvrtka 26.března 2020 do pátku 3.dubna 2020 včetně, pokud nebudou oznámena  nová opatření.

Otevřeny budou pouze sklady pro výdej již uloženého materiálu.

Mirage se však nezastaví úplně, ale zůstaneme aktivní pomocí veškerých komunikačních zdrojů, které máme k dispozici.

Rádi bychom vás ujistili, že veškeré kontakty zůstávají nezměněny a budeme nadále k dispozici.

Inovace také znamená schopnost řešit nové problémy, hledat a experimentovat s novými řešeními. A to je to, co budeme i nadále dělat, v souladu s vládními opatřeními a v naprosté bezpečnosti, s co největším využití zdrojů a příležitostí co nám naše technologie nabízí.

Jsme si jisti, že tuto situaci společně překonáme a velmi brzy se vrátíme k normálu.

Mirage Granito Ceramico S.p.A


Information to customers, partners and collaborators 

Dear Customers and Collaborators,

In observance of the Decree of the President of the Council of Ministers of the Italian Government of 22 March, and to more effectively safeguard the health of our employees, please note that the Mirage production and incoming and outgoing shipping departments are to close as of tomorrow, Thursday 26 March until 03 April inclusive, unless new measures are announced.Only the depositories will remain open, for the collection of the material already stored there.Mirage won’t be grinding to a halt, however, and our communication resources and smart working systems will allow us to remain active.Please be assured you can still contact the usual people, and that we will be available.The ability to innovate also means being able to tackle new problems, seeking out and experimenting with new solutions, and this is what we’ll be continuing to do, in accordance with the government measures and in complete safety, making the most of the resources and opportunities technology offers. For this reason, we are sure we will overcome this situation together and return to normal very soon.
Mirage Granito Ceramico S.p.A. 

Prohlášení výrobce Mirage Granito Ceramico S.p.A. ke stažení ve formátu PDF níže:

MIRAGE_informace pro zákazníky_25.3.2020