Prohlášení společnosti MIRAGE k opatřením v souvislosti se zamezením šíření viru Covid-19

Vážení obchodní přátelé, níže naleznete prohlášení společnosti Mirage (ITA) k opatřením v souvislosti se zamezením šíření viru Covid-19:

Vážení,

píšeme vám, abychom vás informovali o nedávném zákonném dekretu vydaném dne 8. března 2020 italskou vládou, který se týká naléhavých opatření přijatých za účelem zamezení šíření viru COVID-19.

Tato vyhláška omezuje pohyby mezi některými provinciemi v severní Itálii, včetně provincie Modena, kde působí Mirage. Rádi bychom vás ujistili, že operace Mirage pokračují jako obvykle a při plném dodržování výše uvedeného vyhláškového zákona.

V posledních týdnech společnost Mirage již zavedla omezující opatření proti šíření viru COVID-19 ve svých provozovnách v souladu s pokyny italské národní zdravotní služby a obchodními osvědčenými postupy v oblasti veřejného zdraví a hygieny. Mezi těmito opatřeními již Mirage zavedla inteligentní práci pro většinu svých kanceláří, pečlivé uplatňování přísných hygienických norem v kancelářích a továrnách, konferenční hovor a video místo osobních schůzek, důsledné dodržování minimální mezilidské vzdálenosti a neustálá hygiena při práci na místě.

Zejména bychom vás chtěli informovat, že neexistují žádné zákazy přístupu a vystupování z oblastí na které se vztahuje vyhláška, mezi něž patří i Modena, pro vozidla používaná k přepravě zboží.

Všechna opatření, která Mirage přijala, navíc umožňují dopravním společnostem, dopravcům a kurýrům udržovat sběr zboží z našich výrobních závodů v naprosté bezpečnosti.

Celý management a pracovníci společnosti Mirage pracují usilovně a vytrvale, aby všem našim zákazníkům zaručili co nejlepší služby.

Spoléháme na vaši důvěru a podporu, abychom společně překonali tento složitý okamžik.

S přátelským pozdravem

Mirage Granito Ceramico S.p.A.